Miễn phí vận chuyển với đơn hàng từ 250K

Cung Ứng Nguyên Liệu

"Chúng tôi thực hiện phương pháp tiếp cận vấn đề tìm nguồn cung ứng sản phẩm một cách có đạo đức thông qua các nguyên tắc thu mua có trách nhiệm"

Khi mua mua sản phẩm theo cách này, chúng tôi giúp nuôi dưỡng một tương lai tốt đẹp hơn cho người nông dân và một nền khí hậu ổn định hơn cho trái đất, đồng thời cũng tìm được một nguồn cung ứng lâu dài với các loại sản phẩm có chất lượng cao mà chúng tôi đã cẩn thận lựa chọn từ năm 1994.

Chất lượng Sản phẩm (yêu cầu):

Tất cả các loại sản phẩm phải đáp ứng được tiêu chuẩn về chất lượng cao của Chính Sơn thông qua các tiêu chí: Hữu cơ – Môi trường – An toàn

- Hữu cơ: tất cả các vùng nguyên luyện mà Chính Sơn lựa chọn phải được canh tác hoàn toàn theo công nghệ hữu cơ 100%

- Môi trường: Chính Sơn hiểu rằng để phát triển bền vững thì việc phải bảo vệ môi trường cho cộng đồng xã hội

- An toàn: Tất cả các sản phẩm của Chính Sơn chỉ được đưa ra thị trường khi đã được kiểm duyệt an toàn sức khoẻ tuyệt đối cho người sử dụng