Hotline: 0949.801.881 (8h - 12h, 13h30 - 17h)
Thông báo của tôi

Chính sách thanh toán

1. Các hình thức thanh toán

Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán sau để thanh toán cho đơn hàng của mình khi mua sản phẩm trên website matcha.com.vn

1.1 Thanh toán trả trước: là hình thức thanh toán trực tuyến mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng, bao gồm:

(i) Mã giảm giá (Gift Code);

(ii) Chuyển khoản ngân hàng;

1.2 Thanh toán trả sau COD: là hình thức mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng khi Trà Chính Sơn giao hàng, bao gồm:

(iii) Tiền mặt;

2. Quy định áp dụng thanh toán

2.1 Thanh toán trả trước:

  • Thanh toán trả trước được áp dụng cho tất cả khách hàng của matcha.com.vn sử dụng các hình thức thanh toán trả trước được chấp nhận.

2.2 Thanh toán trả sau:

  • (i) Thanh toán trả sau được áp dụng cho các khách hàng đã được định danh theo chính sách của Trà Chính Sơn sử dụng các hình thức thanh toán trả sau được chấp nhận.
  • (ii) Thanh toán trả sau không được áp dụng cho các trường hợp sau:
    • Khách hàng đặt đơn hàng giá trị trên 05 triệu đồng.

2.3 Quy định kết hợp các hình thức thanh toán:

Khách hàng chỉ có thể kết hợp Giftcode với một trong các hình thức thanh toán còn lại nêu tại mục I.

Phụ lục 1: Danh sách tài khoản nhận chuyển khoản

I. Techcombank

Tên tài khoản: Nguyễn Ngọc Sơn

Số tài khoản: 19028211575010

Ngân hàng: Techcombank - Chi nhánh Nguyễn Thị Định

II. Maritimebank

Tên tài khoản; Nguyễn Ngọc Sơn

Số tài khoản: 031-01-01-990714-8 

Ngân hàng: Maritimebank - Chi nhánh Đống Đa