Flash Sale

-8%
 Genmaicha Latte Chính Sơn 180g  Genmaicha Latte Chính Sơn 180g
55,000₫ 60,000₫

Genmaicha Latte Chính Sơn 180g

55,000₫ 60,000₫

-9%
 Houjicha Latte Chính Sơn 180g  Houjicha Latte Chính Sơn 180g
50,000₫ 55,000₫

Houjicha Latte Chính Sơn 180g

50,000₫ 55,000₫

-9%
 Pumpkin Latte: Trà Sữa Bí Đỏ Chính Sơn 180g  Pumpkin Latte: Trà Sữa Bí Đỏ Chính Sơn 180g
50,000₫ 55,000₫
-9%
 Sweet Potato Latte: Trà Sữa Khoai Tím Chính Sơn 180g  Sweet Potato Latte: Trà Sữa Khoai Tím Chính Sơn 180g
50,000₫ 55,000₫