Flash Sale

-25%
 Bột Trà Fuji Matcha 2 in 1  Bột Trà Fuji Matcha 2 in 1
41,250₫ 55,000₫
-25%
 Genmaicha Latte Chính Sơn 180g  Genmaicha Latte Chính Sơn 180g
41,250₫ 55,000₫
-25%
 Houjicha Latte Chính Sơn 180g  Houjicha Latte Chính Sơn 180g
37,500₫ 50,000₫
-25%
 Pumpkin Latte Chính Sơn 180g  Pumpkin Latte Chính Sơn 180g
37,500₫ 50,000₫
-25%
 Sweet Potato Latte Chính Sơn 180g  Sweet Potato Latte Chính Sơn 180g
37,500₫ 50,000₫
-25%
 Trà Sữa Fuji Matcha 3 in 1  Trà Sữa Fuji Matcha 3 in 1
41,250₫ 55,000₫