Trà Hoà Tan

-5%
 Bột Trà Xanh Nguyên Chất Fuji Matcha Xuân 100g  Bột Trà Xanh Nguyên Chất Fuji Matcha Xuân 100g
185,000₫ 195,000₫
 Bột trà xanh Fuji Matcha Green Tea  Bột trà xanh Fuji Matcha Green Tea
150,000₫
-11%
 Bột trà xanh Nguyên Chất Fuji Matcha Thu 100g  Bột trà xanh Nguyên Chất Fuji Matcha Thu 100g
120,000₫ 135,000₫
-11%
 Bột Trà Xanh Nguyên Chất Fuji Matcha Hè 100g  Bột Trà Xanh Nguyên Chất Fuji Matcha Hè 100g
150,000₫ 150,000₫
-11%
 Bột Trà Xanh Nguyên Chất Fuji Matcha Hè 30g  Bột Trà Xanh Nguyên Chất Fuji Matcha Hè 30g
50,000₫ 0₫
 Bột trà xanh Sữa Fuji Matcha Latte  Bột trà xanh Sữa Fuji Matcha Latte
150,000₫
-11%
 Bột Trà Xanh Nguyên Chất Fuji Matcha Xuân 30g  Bột Trà Xanh Nguyên Chất Fuji Matcha Xuân 30g
60,000₫ 0₫
 Bột Trà Rang Fuji Houjicha Latte  Bột Trà Rang Fuji Houjicha Latte
60,000₫
-8%
 Combo 2 Bột Trà Xanh Sữa Fuji Matcha 3 in 1  Combo 2 Bột Trà Xanh Sữa Fuji Matcha 3 in 1
120,000₫ 130,000₫
-8%
 Combo 2 Bột trà xanh Fuji Matcha 2 in 1  Combo 2 Bột trà xanh Fuji Matcha 2 in 1
120,000₫ 130,000₫