Trà Cánh Rời

 Olong Hồng Trà Chính Sơn  Olong Hồng Trà Chính Sơn
60,000₫
 Trà Đen Gừng Chính Sơn  Trà Đen Gừng Chính Sơn
60,000₫
-20%
 Trà Đen OP Chính Sơn - Nguyên Liệu Pha Chế, Trà Sữa  Trà Đen OP Chính Sơn - Nguyên Liệu Pha Chế, Trà Sữa
40,000₫ 50,000₫
 Trà Đen OP Chính Sơn 250g  Trà Đen OP Chính Sơn 250g
65,000₫
 Trà Nhài Thái Nguyên Chính Sơn  Trà Nhài Thái Nguyên Chính Sơn
60,000₫
 Trà Olong Sữa Chính Sơn  Trà Olong Sữa Chính Sơn
60,000₫
 Trà Xanh Sencha Chính Sơn  Trà Xanh Sencha Chính Sơn
60,000₫
 Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn  Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn
60,000₫
 Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn 250g  Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn 250g
100,000₫