Trà Cánh Rời

 Trà Đen Chính Sơn 250g  Trà Đen Chính Sơn 250g
65,000₫
 Trà Đen Shan tuyết Chính Sơn 100gr  Trà Đen Shan tuyết Chính Sơn 100gr
100,000₫
 Trà nhài Shan tuyết nhãn vàng  Trà nhài Shan tuyết nhãn vàng
100,000₫
 Trà nhài Thái Nguyên 100g  Trà nhài Thái Nguyên 100g
60,000₫
 Trà Shan Tuyết Nhãn Trắng  Trà Shan Tuyết Nhãn Trắng
85,000₫
 Trà Xanh Thái Nguyên 250g  Trà Xanh Thái Nguyên 250g
100,000₫