Trà Cánh Rời

 Olong Hồng Trà Chính Sơn Olong Hồng Trà Chính Sơn
60,000₫
 Trà Đen Gừng Chính Sơn Trà Đen Gừng Chính Sơn
60,000₫
-20%
 Trà Đen OP Chính Sơn Trà Đen OP Chính Sơn
40,000₫ 50,000₫

Trà Đen OP Chính Sơn

40,000₫ 50,000₫

 Trà Đen OP Chính Sơn 250g Trà Đen OP Chính Sơn 250g
65,000₫
 Trà Đen Shan tuyết Chính Sơn 100gr Trà Đen Shan tuyết Chính Sơn 100gr
100,000₫
 Trà Nhài Shantuyet Chính Sơn Trà Nhài Shantuyet Chính Sơn
100,000₫
 Trà Nhài Thái Nguyên Chính Sơn Trà Nhài Thái Nguyên Chính Sơn
60,000₫
 Trà Olong Sữa Chính Sơn Trà Olong Sữa Chính Sơn
60,000₫
 Trà Xanh Rang Fuji Houjicha Trà Xanh Rang Fuji Houjicha
380,000₫
 Trà Xanh Sencha Chính Sơn Trà Xanh Sencha Chính Sơn
60,000₫
 Trà Xanh Shan Tuyết Chính Sơn Trà Xanh Shan Tuyết Chính Sơn
85,000₫
 Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn
60,000₫
 Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn 250g Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn 250g
110,000₫