Trà Cánh Rời

-17%
 Olong Hồng Trà Chính Sơn 100g Olong Hồng Trà Chính Sơn 100g
50,000₫ 60,000₫
-25%
 Trà Đen Gừng Chính Sơn 100g Trà Đen Gừng Chính Sơn 100g
45,000₫ 60,000₫
-20%
 Trà Đen OP Chính Sơn 100g Trà Đen OP Chính Sơn 100g
40,000₫ 50,000₫
 Trà Đen OP Chính Sơn 250g Trà Đen OP Chính Sơn 250g
65,000₫
 Trà Đen OP Chính Sơn 500g Trà Đen OP Chính Sơn 500g
78,000₫
 Trà Đen Shan tuyết Chính Sơn 100gr Trà Đen Shan tuyết Chính Sơn 100gr
100,000₫
 Trà Nhài Shan Tuyết Chính Sơn (500g) Trà Nhài Shan Tuyết Chính Sơn (500g)
250,000₫
-20%
 Trà Nhài Shan tuyết Chính Sơn 200g Trà Nhài Shan tuyết Chính Sơn 200g
100,000₫ 0₫
 Trà Olong Rang Chính Sơn 500g Trà Olong Rang Chính Sơn 500g
200,000₫
 Trà Olong Sữa Chính Sơn 100g Trà Olong Sữa Chính Sơn 100g
60,000₫
 Trà Xanh Rang Fuji Houjicha 500g Trà Xanh Rang Fuji Houjicha 500g
200,000₫
 Trà Xanh Sencha Chính Sơn 100g Trà Xanh Sencha Chính Sơn 100g
60,000₫
 Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn 250g Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn 250g
110,000₫
 Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn 500g Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn 500g
200,000₫