Trà Cánh Rời

-20%
 Olong Hồng Trà Chính Sơn  Olong Hồng Trà Chính Sơn
48,000₫ 60,000₫
-20%
 Trà Đen Gừng Chính Sơn  Trà Đen Gừng Chính Sơn
48,000₫ 60,000₫

Trà Đen Gừng Chính Sơn

48,000₫ 60,000₫

-20%
 Trà Đen OP Chính Sơn  Trà Đen OP Chính Sơn
32,000₫ 40,000₫

Trà Đen OP Chính Sơn

32,000₫ 40,000₫

-20%
 Trà Đen OP Chính Sơn 250g  Trà Đen OP Chính Sơn 250g
52,000₫ 65,000₫
-20%
 Trà Nhài Shantuyet Chính Sơn Nhãn Vàng  Trà Nhài Shantuyet Chính Sơn Nhãn Vàng
80,000₫ 100,000₫
-20%
 Trà Nhài Thái Nguyên Chính Sơn  Trà Nhài Thái Nguyên Chính Sơn
48,000₫ 60,000₫
-20%
 Trà Olong Sữa Chính Sơn  Trà Olong Sữa Chính Sơn
48,000₫ 60,000₫

Trà Olong Sữa Chính Sơn

48,000₫ 60,000₫

-20%
 Trà Xanh Sencha Chính Sơn  Trà Xanh Sencha Chính Sơn
48,000₫ 60,000₫

Trà Xanh Sencha Chính Sơn

48,000₫ 60,000₫

-20%
 Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn  Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn
48,000₫ 60,000₫
-20%
 Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn 250g  Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn 250g
80,000₫ 100,000₫