Tất cả sản phẩm

 Matcha Green Tea 150g Matcha Green Tea 150g
65,000₫
 Matcha Latte 150g Matcha Latte 150g
65,000₫
 Matcha Latte Matcha Latte
150,000₫

Matcha Latte

150,000₫

 Spring Matcha 30g Spring Matcha 30g
60,000₫
 Summer Matcha 30g Summer Matcha 30g
50,000₫
 Matcha Green Tea Matcha Green Tea
150,000₫
 Bột trà xanh Fuji Matcha Xuân 30g Bột trà xanh Fuji Matcha Xuân 30g
60,000₫
 Bột trà xanh Fuji Matcha Hè 30g Bột trà xanh Fuji Matcha Hè 30g
50,000₫
 Bột trà xanh Fuji Matcha Green Tea Bột trà xanh Fuji Matcha Green Tea
150,000₫
 Bột trà xanh Fuji Matcha Latte Bột trà xanh Fuji Matcha Latte
150,000₫
 Bột trà xanh Fuji Matcha 2 in 1 Bột trà xanh Fuji Matcha 2 in 1
65,000₫