Miễn phí vận chuyển với đơn hàng từ 200K

Trách nhiệm xã hội

"Chúng tôi thực hiện phương pháp tiếp cận vấn đề tìm nguồn cung ứng sản phẩm một cách có đạo đức thông qua các nguyên tắc thu mua có trách nhiệm"

Khi mua mua sản phẩm theo cách này, chúng tôi giúp nuôi dưỡng một tương lai tốt đẹp hơn cho người nông dân và một nền khí hậu ổn định hơn cho trái đất, đồng thời cũng tìm được một nguồn cung ứng lâu dài với các loại sản phẩm có chất lượng cao mà chúng tôi đã cẩn thận lựa chọn từ năm 1994.

Chất lượng Sản phẩm (yêu cầu):

Tất cả các loại sản phẩm phải đáp ứng được tiêu chuẩn về chất lượng cao của Chính Sơn thông qua các tiêu chí: Hữu cơ – Môi trường – An toàn

- Hữu cơ: tất cả các vùng nguyên luyện mà Chính Sơn lựa chọn phải được canh tác hoàn toàn theo công nghệ hữu cơ 100%

- Môi trường: Chính Sơn hiểu rằng để phát triển bền vững thì việc phải bảo vệ môi trường cho cộng đồng xã hội

- An toàn: Tất cả các sản phẩm của Chính Sơn chỉ được đưa ra thị trường khi đã được kiểm duyệt an toàn sức khoẻ tuyệt đối cho người sử dụng

Trách nhiệm với Xã hội

Những biện pháp do các chuyên gia thẩm tra của bên thứ ba đánh giá được đưa ra để đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, công bằng và nhân đạo, bao gồm việc bảo vệ quyền của người lao động và mang lại điều kiện sống phù hợp cho họ. Bắt buộc tuân thủ các yêu cầu về lao động cưỡng bức, lao động trẻ em và mức lương tối thiểu.

Khả năng lãnh đạo Môi trường (do các chuyên gia thẩm tra của bên thứ ba đánh giá):

Các biện pháp phù hợp để quản lý rác thải, bảo vệ chất lượng nước, bảo tồn nước và năng lượng, bảo tồn đa dạng sinh học và giảm thiểu việc sử dụng sản phẩm nông hóa học.

Chúng tôi thực hiện trách nhiệm này bằng cam kết:

  • Hiểu các vấn đề về môi trường và chia sẻ thông tin với cộng sự của chúng tôi.
  • Phát triển các giải pháp sáng kiến và linh hoạt để đưa ra thay đổi.
  • Phấn đấu mua, bán và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.
  • Nhận thấy trách nhiệm về tài chính là cần thiết cho tương lai môi trường của chúng ta.
  • Đưa trách nhiệm về môi trường thành giá trị của công ty.
  • Đo và theo dõi tiến độ của chúng tôi cho từng dự án.
  • Khuyến khích tất cả cộng sự tham gia vào sứ mệnh của chúng tôi.