Trà xanh

 Trà Nhài Thái Nguyên Chính Sơn  Trà Nhài Thái Nguyên Chính Sơn
60,000₫
-10%
 Trà Nhài Túi Lọc Chính Sơn 240g  Trà Nhài Túi Lọc Chính Sơn 240g
135,000₫ 150,000₫
 Trà Xanh Sencha Chính Sơn  Trà Xanh Sencha Chính Sơn
60,000₫
 Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn  Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn
60,000₫
 Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn 250g  Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn 250g
110,000₫