Trà xanh

 Trà nhài Thái Nguyên 100g  Trà nhài Thái Nguyên 100g
60,000₫
-10%
 Trà Nhài Túi Lọc 240g  Trà Nhài Túi Lọc 240g
135,000₫ 150,000₫

Trà Nhài Túi Lọc 240g

135,000₫ 150,000₫

 Trà Xanh Sencha Chính Sơn 100g  Trà Xanh Sencha Chính Sơn 100g
60,000₫
 Trà Xanh Thái Nguyên 100g  Trà Xanh Thái Nguyên 100g
60,000₫
 Trà Xanh Thái Nguyên 250g  Trà Xanh Thái Nguyên 250g
100,000₫