Trà xanh

-13%
 Bột Trà Rang Fuji Houjicha Chính Sơn Nguyên Chất 1Kg  Bột Trà Rang Fuji Houjicha Chính Sơn Nguyên Chất 1Kg
650,000₫ 750,000₫
 Trà Nhài Shan Tuyết Chính Sơn (500g)  Trà Nhài Shan Tuyết Chính Sơn (500g)
250,000₫
-13%
 Trà Nhài Shan tuyết Chính Sơn 200g  Trà Nhài Shan tuyết Chính Sơn 200g
100,000₫ 0₫
-10%
 Trà Nhài Túi Lọc Chính Sơn 240g  Trà Nhài Túi Lọc Chính Sơn 240g
135,000₫ 150,000₫
 Trà Xanh Rang Fuji Houjicha 500g  Trà Xanh Rang Fuji Houjicha 500g
200,000₫
 Trà Xanh Sencha Chính Sơn 100g  Trà Xanh Sencha Chính Sơn 100g
60,000₫
 Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn 250g  Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn 250g
110,000₫
 Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn 500g  Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn 500g
200,000₫