Trà xanh

-13%
 Bột Trà Rang Fuji Houjicha Chính Sơn Nguyên Chất 1Kg  Bột Trà Rang Fuji Houjicha Chính Sơn Nguyên Chất 1Kg
650,000₫ 750,000₫
-13%
Trà Nhài (Trà Lài) Shan tuyết Trà Nhài (Trà Lài) Shan tuyết
100,000₫ 0₫
Nhài Shan Tuyết Chính Sơn Nhài Shan Tuyết Chính Sơn
250,000₫
-10%
 Trà Nhài Thái Nguyên Chính Sơn (500g)  Trà Nhài Thái Nguyên Chính Sơn (500g)
225,000₫ 250,000₫
-10%
 Trà Nhài Túi Lọc Chính Sơn  Trà Nhài Túi Lọc Chính Sơn
135,000₫ 150,000₫
Hết hàng
 Trà Xanh Genmaicha Matcha Túi Lọc (100g)  Trà Xanh Genmaicha Matcha Túi Lọc (100g)
75,000₫
Hết hàng
 Trà Xanh Rang Fuji Houjicha 500g  Trà Xanh Rang Fuji Houjicha 500g
140,000₫
 Trà Xanh Sencha Chính Sơn 100g  Trà Xanh Sencha Chính Sơn 100g
60,000₫
 Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn 250g  Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn 250g
110,000₫
 Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn 500g  Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn 500g
200,000₫
Hết hàng
 Trà Xanh Túi Lọc Matcha Catechin  Trà Xanh Túi Lọc Matcha Catechin
150,000₫