Trà Trắng

 Trà nhài Shan tuyết nhãn vàng  Trà nhài Shan tuyết nhãn vàng
100,000₫
 Trà Shan Tuyết Nhãn Trắng  Trà Shan Tuyết Nhãn Trắng
85,000₫