Trà Trắng

 Trà Nhài Shantuyet Chính Sơn  Trà Nhài Shantuyet Chính Sơn
100,000₫
 Trà Xanh Shan Tuyết Chính Sơn  Trà Xanh Shan Tuyết Chính Sơn
85,000₫