Trà Khô Cánh Rời

 Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn 250g  Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn 250g
120,000₫
 Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn 500g  Trà Xanh Thái Nguyên Chính Sơn 500g
200,000₫