Tất cả sản phẩm

 Black Tea 250g  Black Tea 250g
65,000₫
 Trà nhài Shan tuyết nhãn vàng  Trà nhài Shan tuyết nhãn vàng
100,000₫
 Trà nhài Thái Nguyên 100g  Trà nhài Thái Nguyên 100g
60,000₫
 Bột trà xanh Fuji Matcha Xuân 100g  Bột trà xanh Fuji Matcha Xuân 100g
185,000₫
 Bột trà xanh Fuji Matcha 2 in 1  Bột trà xanh Fuji Matcha 2 in 1
65,000₫
 Trà Xanh Thái Nguyên 250g  Trà Xanh Thái Nguyên 250g
100,000₫
 Trà Đen Shan tuyết Chính Sơn 100gr  Trà Đen Shan tuyết Chính Sơn 100gr
100,000₫
 Trà Shan Tuyết Nhãn Trắng  Trà Shan Tuyết Nhãn Trắng
85,000₫
 Bột trà xanh Fuji Matcha Thu 100g  Bột trà xanh Fuji Matcha Thu 100g
120,000₫
 Bột trà xanh Fuji Matcha Hè 100g  Bột trà xanh Fuji Matcha Hè 100g
150,000₫