Địa chỉ/Address:

Số 1 Đình Làng Hậu, Ngõ 9 Trần Thái Tông,
Quận Cầu Giấy, Hà Nội, 100000

 

Giờ làm/Shop hours:

Th2 – Th7:                    8:00 am – 5:00 pm

Để lại bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn có thể sử dụng HTML tags và các thuộc tính : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Xóa mẫuGửi đi